csik1

Hírmagazin ajánlás

Alitera levél fejléc

Érdekességek az ügyfélkapcsolatok világából

Agilis vezetés, agilis munka

Ahogy a gyártók újításokat találnak ki a műszaki tárgyak fejlesztése során, úgy a szervezetfejlesztőknek is ki kell találni új válaszokat a gazdasági élet legújabb – netán már a jövő - kihívásaival szembenéző társaságok, szervezetek és a mindezt működtető emberek számára.

A közelmúltban egy „régi” fogalom került előtérbe, amely az életrevaló, serény, tevékeny, mozgékony, ügyes, hatékony fogalmakkal értelmezhető és ez az agilitás.

Vajon, mi köze van az agilitásnak a felgyorsult, folyton változó világunkhoz a „mozgékonysághoz”, agilitáshoz? És adódik a következő kérdés is, hogy ha kapcsolódik, akkor hogyan és miképpen?

A munkavilága verziói 1.0-tól a 4.0-ig

A birodalmak gyarmatai révén óriási változásokat vittek véghez kvázi az egész világban, amely nemcsak a gazdaságot érintette, hanem szükségszerűen a társadalmat, és vele a kultúrát is. A technológia fejlődésében a gőzgép megjelenése volt a forduló pont, és szinte minden területen további óriási változásokat indított el, amelynek hatására további gazdasági és társadalmai változások következtek be -, és a korábbi korszakokhoz képest meglehetősen rövid időn belül!

A földekről a városokba, a gyárakba érkeztek az emberek, teljesen újjá alakult a munka fogalma, megváltoztak a tulajdon viszonyok, új munkafeladatok lettek, melyekhez új tudásra, képességek fejlesztésére volt szükség, és a többi. Mindent, ami az emberi élettel kapcsolatos volt, a munkavilága 1.0 verziója a XVIII. században teljesen átalakított, az emberiség addigi életmódja gyökeresen és egyúttal végérvényesen is megváltozott a korábbi viszonyokhoz képest.  

Abban is gyökeres lett a változás, hogy az ipari technológiák fejlődése nem állt meg egy pillanatra sem, ezért a következő században, a XIX.-ben immár a munkavilág 2.0 verziójában a tömeggyártás került tökéletesítésre. A globalizációt emelte sokkal magasabb szintre a tömeggyártás, és ismét csak tágítva a munkával kapcsolatos összes területet. Ez a folyamat tovább terebélyesedett, amikor a XX. században a szolgáltatások is beléptek a globális piacra és vele együtt olyan új területek, mint a kutatás-fejlesztés. Így immár a tudományos világ is a „piaci” szereplőjévé vált immár a 3.0 munkavilág verziójában.

Valójában igen hasonlatos a gőzgép okozta változásokhoz az, amelyet az internethez kapcsolódó informatikai robbanás hozott jelen korunkban. A robotika fejlődése, a digitalizált, internet alapú korszak a korábbi munkához kapcsolt fogalmakat, tevékenységeket, eljárásokat, folyamatokat, globális kiterjedést – pl. az űrkutatással - ismét alapjaiban érinti, így a munkavilágában a 4.0 verziót éljük éppen most.

A mesterséges intelligencia  soha nem látott lehetőségekkel már most is jelen van az életünkben, szinten „kitalálja” a gondolatainkat, melyekre a kereskedők, szolgáltatók a kínálatuk sokaságával találnak meg minket. Az internet alapú digitalizált kor változásai az emberi élet minden szintjén jelen vannak és formálják azokat folyamatosan, pont úgy, ahogy a XVIII. században a „csodaszámba” menő gőzgép megjelenése kapcsán történt, és a változásokat előidéző hatás is legalább olyan jelentős, mint korábban a gőzgépé volt. Pontosan látjuk, ahogy a munkafolyamatok változnak a technika előre törésével. Ennek következtében átalakulnak a munkakörök, és ezért jelentősen más képességekre, szaktudásra van szükség, ami viszont komoly próbatétel az emberi alkalmazkodó képesség számára.

A ma munkavállalóinak olyan képességekre, tudásra van szükségük, amely korábban még csak nem is létezett, ezáltal a képzés, a tanulás, a munka és a munkahely fogalma párhuzamosan alakul át „az itt és most korszakban” az „itt és most korszak” kihívásaihoz igazodva.  

Ahogy az első ipari forradalom idején is, most is az élet minden területét áthatja a digitalizáció, a magánélet és a munkavilágát egyaránt, ráadásul a kettő közötti határok is kezdenek elmosódni, pontosan a digitalizációnak köszönhetően (is).  Akár ez egy teljesen pozitív gazdasági és társadalmi fejlődéstörténet lehetne, de érezzük akár nap, mint nap, hogy picit ez már talán túl sok és azt is, hogy nem minden téren tudunk jól, sikerrel, emberi mértékkel pozitív módon megbirkózni. (Gondolhatunk a klímaváltozásra, környezetszennyezésre, de a mentális betegségek komoly előre törésére is.)

Komoly probléma az, hogy a változások ugyan mindig is voltak – és lesznek is, hiszen ez mag az élet -, de a megváltozott körülményekhez való idomulásra korábban volt némiképpen idő. Volt olyan 150-200 évünk mire jól megszoktuk a gyári munkakörülményeket, és ahogy könnyebbedett a munkavégzés, úgy lett más-más területeken is könnyebb az élet, voltak olyan mondások, hogy „8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás” a kívánatos egyensúly az ember számára a nap 24 órájában.

Folyamatos jelenlétben élünk, a magán és a munka világa összefolyik, a lépéseink, tetteink – lassan a gondolataink is -. ellenőrzöttek, mások számára ismertté válhatnak, stb. Ezek a változások pedig alapjaiban érintik – kvázi megsértik - az ember személyiségét, az egyik legfontosabb pszichés szükségletét, az autoritást veszik el az embertől. Ezzel a ténnyel pedig nagyon fontos foglalkozni, mert a depresszió egyik fő oka, ha értéketlennek érezzük magunkat, amely akkor alakul ki, ha elveszítjük kompetenciánkat, az önálló személyiségük irányításának képességét, és így kiszolgáltatottá válunk a külső környezetünknek.

Fontos azt megérteni, hogy világbetegség lesz a mentális probléma 2020-ra és most 2019-et írunk! A WHO adatai alapján 2013-ban a tartós munkaképesség-csökkenés 21,2%-át világszerte a mentális zavarok okozták! Magyarországon a depresszió a tartós munkaképesség csökkenés harmadik leggyakoribb oka.  

A vállalatoknak is foglalkozniuk kell a saját munkavállalóik mentálhigiéniájával, hogy megőrizzék munkaképességüket. Az önismeret fejlesztése ezért is kiemelt feladat lenne, mert az intézményi oktatás korábban erre nem készített fel – és még ma is ez a terület meglehetősen elhanyagolt -, azonban magas szintű önismeret nélkül nem lehetséges sikeresen működtetni az emberi kapcsolatainkat.

Különösen ebben az elgépiesedő világban fontos, hogy az emberi értékek újra a legfontosabb értékek legyenek!

 

Egyedül nem megy!”

A vállalati magatartás megváltoztatása éppen úgy nem megy egyik pillanatról a másikra, mint az emberi magtartás megváltoztatása, hiszen mindegyik alapja a gondolkodásunk megváltoztatása, amely az egyik legnehezebb feladat.

A gondolkodásunk által határozzuk meg önmagunkat, értékeinket és cselekedeteinket, amelyeknek alapja a korábbi történések során meghozott döntéseink és az erre adott válaszaink és az azok hozadékai.  Mindezeken felül van egy nagyon fontos terület, melyet ma már végre kezdünk helyén kezelni, ez pedig az emberi mivoltunk alapját képező érzelmi kompetencia, amely valójában a gondolkodásunk és cselekedetünk hatalmas keretét alkotja meg. Hiszen csakis az érzések és az általuk kiváltott érzelmek azok, melyeken keresztül létezhetünk emberként! És mivel a vállalatok is emberek alkotta csoportosulások, így érthetően a vállalatok működését is áthatja az érzelmi intelligencia jelenléte, amely az egyes egyének érzelmi kompetenciájának függvénye.

Az ember alapvetően társas lény, ha el akar valamit érni, ha az anyagi és érzelmi szükségleteit ki akarja elégíteni, azt magányosan nem tudja elérni, csakis társas közegben.  Ahhoz pedig, hogy sikeres legyen a többi embertársa között az egyén, olyan magatartásra van szüksége, amely azt segíti, hogy bizalmi kapcsolatai legyenek, amely az együttműködés alapja, és amely nélkül nem működnek az emberi kapcsolatok valódi szinten.  

A mai felfokozott körülmények között az egyén helyzete is meglehetősen bizonytalan, mint ahogy a gazdasági színtér minden területe mozog, változik, és ez az irány lehet pozitív és negatív is, hatalmas erőfeszítések mellett és ellenére is. Mivel éppen ezért a reakciókkal nem igen lehet várni, egyre inkább az egyének készségeire, képességeire van inkább szükség, hogy megfelelően, kellő rugalmassággal, de leginkább nem egyedül, hanem a közösség részeként legyen képes a változásokkal „jól” megbirkózni. A tárgyi tudás éppen ezért csak egyfajta alapszükséglet, de nem elégséges, és mmár nem is egyénenként ér sokat - a magányos "zseni" korszaka bőven lejárt mára -, hanem a „közösbe beadott” tudásmegosztás az, amely előrébb vihet egy közösséget, és vele az egyént is.

A korábbi évtizedekben a szaktudás erőssége mutatkozott meg – többek között „gyártási” szemlélet okán is – abban is, hogy a kiváló szakmai tudással rendelkező munkatársak kaptak vagy vállaltak vezetői pozíciót. Azonban számos példa mutatja – és sajnos még a mai napig találkozunk hazai viszonylatban ezzel -, hogy a kiváló szakmai tudású egyén esetében egyáltalán nem jelenti azt, hogy az emberek vezetéséhez szükséges készségei, kompetenciái is kellően fejlettek (nem beszélve a saját önismereti szintjéről). Ráadásul, az így kiemelt személy szaktudása valódi hiányként fog jelentkezni a saját csapatában, miközben vezetőként nem feltétlenül lesz képes megváltoztatni az emberei magtartását a kívánt irányba.

Mi tehát az agilitás?

Immár több mint 30 éve 1986-ban Takeucsi Hirotaka és Nonaka Ikudzsiró leírtak egy módszert, ami nagyban felgyorsítja és rugalmasabbá teszi az új termékek fejlesztését.

A tradicionális termelési módszer – ipari termelés - szerint egymást sorban követik a fejlesztési fázisok, melyeket az adott feladathoz rendelt szakembercsapat kezeli. Ezért itt csak akkor lehet előre haladni, ha mindenki elvégezte a maga feladatát, és, ha az egyik csapat valamiért elakad – pl. alapanyag hiány, vagy géphiba, stb. -, akkor akár az egész termelési folyamat is leállhat. Csak akkor lehet haladni, ha mindenki és minden „olajozottan”, a jól definiált, szabályozott folyamatok mentén működik.

Az általuk leírt új módszer erre a sérülékenységre kínál megoldást, természetesen a termelékenység maximalizálása érdekében (is). Ebben a fázisok erősen átfedésben vannak egymással, ami azt jelenti, hogy a különböző területeken dolgozó szakemberek által alkotott csoport – vagy csoportok - a teljes folyamatot végig kísérik, és minden fázisban együtt dolgoznak az adott szakterület teljes csapatával.  A korábban leírt „vízesés modellt” a váltófutáshoz hasonlították, ezt az új módszert pedig egy csapatjátékhoz, a rögbihez, ahol a labda passzolásának különös módja és jelentősége van egyéni és csapat szinten is.

A „scrum” kifejezést használták erre a módszer tovább gondolói, 2001-ben már könyv is megjelent erről a módszerről, amelyben már, mint Scrum-modell vonult be, eleinte a szoftverfejlesztés terültére, majd innen indult további területekre is, mint a hatékonyságot növelő módszer.

A rögbiből átvett szakszó a ”scrum” jelentése: viaskodik, összecsap, dulakodik; egyéb jelentése: a kavarodás.

A jelenség a kifejezés által az, amikor a rögbi labda körül az elől lévő játékosok tolonganak. A kezdéskor mindenki együttesen feláll, majd kezdéskor egyszerre rebben szét a csapat. Közös játék, közös szabályokkal, melyeket mindenki egyénileg pontosan ismer, és ezeknek a szabályoknak az egyéni betartása egyéni és közös felelősség egyidejűleg.

Ezért lett jó példa a rögbi az új módszerre, szemben a régivel, ahol miden résztvevő, csak egy „fogaskerék” volt, itt pedig egyénileg is fontos a szerepe, de a célt csakis közösen érhetik el, csapatjátékkal, egymás erősségeinek ismeretével, támogatásával!

A scrum-módszert az IT fejlesztésben „már” az 1990-es évek eleje óta alkalmazzák, hiszen a digitalizáció, az internet, a hálózatok, a felhő alapú megoldások jelentősen felgyorsították a munkafolyamatokat, gyakorlatilag a korábbi egymásra épülő, egymást „beváró” folyamatok alkalmatlanok voltak az új kihívásoknak való megfelelésre. Annyira gyorsan változik a digitális környezet, hogy nincs idő és lehetőség arra, hogy egy valamely folyamatra egy teljesen kész modell készüljön és az kvázi, az „örökidőre” fog szólni, mint „a” tökéletes megoldás.

Az agilitás jelentése

Nos, akkor jogos a kérdés mindezek alapján, hogy akkor valójában mi is az agilitás?

Az agilitás nem más: mint a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás és kezdeményező készség szervezeti szinten – és egyéni szinteken is.

Az idegen szavak és kifejezések szótára szerint az agilitás elsősorban serénységet, tevékeny természetet jelent; 2. ügyességet, élelmességet, életrevalóságot, és 3. gyorsaságot, mozgékonyságot.

A vállalati környezetben az agilitást a mozgékonyságként és gyors reagálásként értelmezik, de ha figyelembe vesszük a szó elsődleges jelentését, azt kell, hogy lássuk, hogy tevékeny természetet feltétez az agilitás, amely picit más, mint a mozgékonyság. Az elsődleges jelentés egy belső igényként is felfogható – a személyiség jegyeként -, a második már egy kis rafinériát is feltételez - ami lehet pozitív és negatív is a kimenetlét tekintve  -, míg a harmadik jelentés alapján lehet egyszerű válasz a külső környezet behatására, vagy a munkavégzés tempójára nézve minthogy pl. valaki fürge kezű.

Az agilitás, mint vállalati reagálás, működési modell, a maga 30 éves jelenlétével egyelőre még "ott tart", hogy az ipari, technológiákban való gondolkodás maradványaként mindenre rá akarjuk „húzni”. Az agilitásra úgy tekintünk, mint valami újfajta technológiára, mint a jövő egységes megoldására. Ez pedig így pont azt okozhatja, hogy csak a lényeg fog elveszni. Ezért kell a gondolkodásmódot folyamatosan alakítani, hogy képesek legyünk a változásra, a túléléshez szükséges alkalmazkodásra méghozzá a tevékenységünk közepette, folyamatában.

Ezért is tartjuk az agilitásról Duden definícióját fontosnak és megfontolandónak: „Az agilitás vállalatok azon készsége, hogy a változás és bizonytalanság korában rugalmasan, aktívan, alkalmazkodóan és kezdeményező készen működnek”

Az agilitás (sem) csodaszer

Attól, hogy valami régi, még nem biztos, hogy nem jó, és attól, mert valami új, nem biztos, hogy mindenre jó is.

Vannak olyan vállalatok, amelyek működése tökéletes a mindenféle agilitás nélkül is, mert pontosan tudják, hogy mit akarnak csinálni, és azt is tudják, hogy azt hogyan csinálják. Pl. bármilyen sorozatgyártás kellően standard, és ezen nem is kell változtatni.

Azonban, akár ha csak egy új terméket kell készíteni és bizonytalanok vagyunk abban, hogy mit és hogyan kellene ehhez képest tenni, változtatni, mi az, ami hiányzik, mire épülnek és hová kapcsolódnak az adott folyamatok, stb., akkor viszont már más gondolkodásra van szükség, hiszen az új attól új, hogy nem „húzható” rá a régi megoldás. Ezért, ha az egyszerű folyamatok már nemcsak bonyolultak lesznek, hanem komplexek is, akkor már érdemes az agilis módszerrel dolgozni. Ha a kisebb, pl. fejlesztőkből álló (önszerveződő) csapatok megtalálják a válaszokat a gyártási vagy egyéb kérdésekre, ha helyére kerülnek a dolgok, és a tesztelés is sikeres és pl. nincs további fejlesztés (pl. egy késztermék, egy prototípus esetében), akkor innentől akár vissza is állhat minden az eredeti kerékvágásba. Esetleg később pedig csak akkor kell ismét egy gyors „bevetésű” agilis csapatot alkotni, ha valamilyen új megoldásra van szükség a fejlődéshez, és akár mindezt menet közben kell megtenni. (Élelmiszergyártásban sokszor van példa erre is.) Ugyanakkor, ha nem világos sem az elérendő cél, ha nincsenek egyáltalán szabályok, ha nem tudjuk ki, mit és hogyan csinál, az maga a káosz, ami sehová sem vezet, ezért ebben a helyzetben leginkább a nagyon erős szabályozáshoz térünk vissza. Ez pedig szintén lehetőséget ad arra, hogy a tisztázás és továbblépés érdekében, egy-egy új szakaszhoz/ban agilis módon fejlesszük a szervezetet.

A cikket teljes terjedélemében elolvashatja az Ügyfélkapcsolati Hírmagazinunkban,
melyre itt és  most feliratkozhat!

A Hírmagazinunkban általában évszakonként járunk körbe egy-egy aktuális ügyfélszolgálattal, vevőkapcsolatokkal foglalkozó témát.
A cikkekhez kapcsolódó fejlesztő, nyilvános képzéseinkkel is módszereket, tippeket adunk, elsősorban az ügyfélkapcsolataira támaszkodó kis- és középvállalkozások számára.

Név : *
Email : *
Cég:
Telefon:
Hozzájárulok hírlevél küldéséhez
Az adatkezelési tájékoztatót elfogadom


Kérdését, kérését örömmel fogadjuk, írjon bátran email címünkre
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Üdvözlettel:

Katona Erzsébet
+36 30 585 8198

„A szokásaink alakítják a létezésünket és a jövőnket.
Ha változtatunk a szokásainkon, változtatunk az életünkön.”

Gretchen Rubin

 

Tegyen egy kattintásnyi kirándulást közösségi oldalunkon
 

További szakmai cikkeket olvashat blogunkon

 

Alitera jelmondat: Támogatott kapcsolatok - ügyfélkiszolgálás másképp

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

ALITERA Ügyfélkapcsolati Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató az alitera.hu weboldalon illetve az ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. által kezelt, azonosított vagy azonosítható jogi és természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Az adatkezelést átlátható módon, az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) szerinti kötelezettségnek való megfelelés szerint végezzük.

Az adatkezelő adatai:

Név: ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft.
Székhely- levelezési cím: 1188 Budapest, Nemes u. 111.
Cégjegyzékszám: 01-09-901-702
Cégjegyzéket vezeti: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 14389115-2-43

Telephely-iroda: 1183 Budapest, Gyömrői út 79-83. 29. épület 408.
(Sárkány Center Iirodaház)
Telefonszám: +36-1-294-4205
E-mail: info(kukac)alitera.hu
Weblap: www.alitera.hu

Képviselője: Katona Erzsébet ügyvezető
Elérhetőségei megegyeznek a fenti adatokkal.

Adatkezelés korábbi nyilvántartási számai:

 • NAIH-100110/2016.
 • NAIH-100111/2016.

Amennyiben a honlap látogatójaként bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Adatakezelési tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a www.alitera.hu weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen tájékoztató szerint átadna, bátran lépjen kapcsolatba a honlap tulajdonosával, az ALITERA Kft. fenti elérhetőségeinek valamelyikén.

2. Az Adatkezelési tájékoztató megismerése és elfogadása

A honlap használatával, valmint az alábbi felsorolt  felhasználás során a személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

3. A kezelt adatok köre és adatkezelési célja, jogalapja, időtartama

Az alitera.hu. weboldalon az ingyenes tudásanyagok letöltésekor, valamint a hírmagazinra való feliratkozáskor megadott adatokat az érvényes törvényi előírások szerint bizalmasan kezeljük, zárt rendszerben, harmadik félnek nem adjuk át.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (letöltésre és/vagy hírmagazinra való feliratkozás), valamint a Grt. 6. §-a, az adatkezelés időtartama, az utolsó letöltéstől számított 10 év.

Az általunk küldött hírlevelek, események meghívója minden esetben tartalmaznak leiratkozó linket, a feliratkozó által közölt adatok a linkre kattintás után automatikusan és azonnal törlésre kerülnek. A leiratkozás postán vagy e-mailben is kérhető, ebben az esetben visszaigazolást küldünk az adattörlés tényéről a választott kapcsolati csatornán.

3.1. Hírmagazin

A www.alitera.hu weblapokon történő hírmagazinra feliratkozás esetén az alábbi adatokat rögzítjük: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás.

Az adatkezelés célja: Hírmagazin küldés ügyfélkapcsolati témában érdekes szakmai tartalommal, az ALITERA Kft. saját képzéseiről, tanfolyamairól, eseményeiről szóló értesítések küldése.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (hírmagazin feliratkozás).
Az adatkezelés időtartama: Az utolsó hírlevél megnyitástól számított 10 év.

3.3. Feliratkozás ingyenes szakmai anyagok letöltésére

A www.alitera.hu weblapokon történő ingyenes szakmai anyagok letöltésére feliratkozás esetén az alábbi adatokat rögzítjük: név, e-mail cím, munkakör, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, a megnyitás és a letöltéshez tartozó linkekre történő kattintás.

Az adatkezelés célja: Ingyenes szakmai anyag megküldése, információk az ALITERA Kft. kapcsolódó képzéseiről, tanfolyamairól, eseményeiről.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (letöltésre való feliratkozás).
Az adatkezelés időtartama: Az utolsó letöltéstől számított 10 év.

3.4. Üzenet küldés a honlapon

A honlap "Kapcsolati oldalán" a kapcsolati űrlap kitöltése után elküldött üzenetben a megadott név, email cím , az üzenet tárgya és tartalma a kapcsolatfelvételt szolgálja a honlap látogatójának az Alitera Kft. szolgáltatásai iránti érdeklődése kapcsán. A honlap rendszerén keresztül elküldött adatok nem kerülnek tárolásra, ha már az érdeklődés tárgyával kapcsolatos releváns kommunikáció befejeződött.

4. Az alitera.hu cookie használata

Az alitera.hu weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.

A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói, látogatói élmény növelése. A cookie-t a honlap látogatója képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához..

5. Az érintett jogai

A feliratkozó személyek tájékoztatást kérhetnek a feliratkozáskor megadott személyes adataik kezeléséről. A feliratkozó személyek elvégezhetik a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését minden kiküldött hírlevélben, valamint az adatkezelő fenti elérhetőségein is kérhetik  az adataik törlését vagy a módosítását. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu


Az alitera.hu weboldal  jelen adatkezelési tájékoztatója visszavonásig, vagy a módosításig érvényes.

Budapest, 2018. április 30. - Katona Erzsébet ügyvezető, ALITERA Kft.

Call Center képzés

„A tudás és a tapasztalat mindig velünk van. Arra azonban ügyelnünk kell, hogy ne porosodjon. A tudásunkat mindig bővítenünk kell.”

John Wiseman

A Call/Contact Center képzésünk, kommunikációs tanfolyamunk anyagát több mint 10 éve állítottuk össze először. Azóta a technika is hatalmasat fejlődött, és vele új platformok nyíltak az ügyfélkezelés terén is, így a tematikát is igyekszünk aktualizálni, és persze a résztvevők visszajelzéseit is beépítjük tematikánkba.

A telefonos ügyfélszolgálat rejtelmei

Az új munkatársak felkészítése az új rendszerek kezelésére igen sok időt igényelnek. Egy-egy bonyolultabb, komplex ügyfélszolgálat esetében az ügyintézők nem ritkán 5-10 különféle felületet használnak – van, hogy jóval többet is -. Így mire csak a technikát megtanulja egy ügyintéző az hónapok kérdése, és ez önmagában még nem is elég ahhoz, hogy szakszerűen el tudja végezni a munkáját. A feladatához kapcsolódó szakmai tudásbázis elsajátítása is bizony komoly tanulást igényel, a dokumentumok kezelésétől a különféle ügytípusok kezelésén, a jogosultságok, és a szabályok megtanulásán át sokmindent. Mindezt úgy, hogy vizsgázni is kell belőlük, hiszen csakis sikeres vizsga után kezdheti meg az első ügyfélhívások fogadását – mentor mellett – az újdonsült ügyintéző. És ez az ideális eset, hogy van is munkatárs, és marad is annyi ideig, hogy megtanulja a szükséges tudni valókat és szívesen kezdi el a munkát is.

A „régebbi” munkatársakkal is kell foglalkozni, az ő tudásuk sem kophat meg, és változás is mindig van. Így az új dolgokat is  követni kell, nem beszélve a veszélyes rutinról, ami a megszokás okán téves, rossz ügyfélkezelést eredményezhet.

Az sem mindegy, hogy milyen minőségi elvárások vannak, így a vezetői értékelések, visszacsatolások, célszámok elérése, vagy el nem érése, folyamatos terhelést, nyomást jelent az egész telefonos ügyfélszolgálatra, ügyintézőre és vezetőre egyaránt. Ezzel együtt tehát igen jól látható, hogy a munka menetében, komoly képzési struktúra mellett is alig marad idő arra, hogy az ügyfélcentrikus kommunikációval is foglalkozzanak a képzésen a kollégák. Ugyanakkor mindenki tisztában van azzal, hogy az ügyfél annak alapján ítéli meg a vele való törődés minőségét, hogy hogyan beszéltek vele, hogyan foglalkoztak vele az ügyintézés alatt.

Nem csak az „új” tudás a hasznos tudás!

Képzési programunkat úgy állítottuk össze, hogy akár „régi” – tapasztalt - és új munkatársakból álló kollektíva is kapjon olyan tudást és gyakorlati tapasztalati lehetőséget, amelyből új erőt, látásmódot, némi praktikát, vagy csak megerősítést „elvihet” a mindennapi munkájának könnyítéséhez.. A megküzdési képesség, a rugalmasság, az együttműködési készség fejlesztését  is meg kell említenünk, mert a kiégés komoly rizikócsoportja az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak, így a velük való  foglalkozás, képességeik készségeik fejlesztése kiemelten fontos vezetői feladat!

A képzés nem kell, h feltétlenül unalmas legyen, hiszen,  ha pl. kellő önismereti feladatokkal párosul a képzés, máris nem általános, hanem nagyon is kézzelfogható lesz. Saját élmény, saját magunkról.

Az is nagyon jó, ha a meglévő tudáshalmazok egyszer csak összeállnak rendszerbe, és immár megértjük, hogy mit is lehetne még jobban elvégezni, hogy a folyamataink hatékonyak legyenek, és ezzel az ügyfelek elégedettségét növeljük. Nem beszélve arról, hogy a képzés során a belső ügyeket, problémákat is át lehet beszélni, amire sokszor alig jut idő.

Az ALITERA CALL CENTER képzés tematikája

A 2 napos képzés kb.60%-a gyakorlati, és kb. 40%-a elméleti részből áll. A képzés során konkrét problémákat dolgozunk fel interaktív csoportos feladatokkal, gyakorlatokkal. A létszám itt is maximált 12 fő/csoport, ez a leghatékonyabb csapat méret. Természetesen eltérő igényeket is kielégítünk, rugalmasan alakítva a lehetőségek-körülmények kapcsolatát, a képzés szakmaiságának mindenkori maximális figyelembe vétele mellett.

A tematikánk egyfajta „vázlat”, amelynek minden pontját érintjük a kétnapos képzés alatt. Az elmélet és a gyakorlat vegyesen követi egymást, hogy érdekes, változatos és természetesen hasznos is legyen a képzés. Azonban ez egy általános tematika, így annak érdekében, hogy egy adott ügyintézői csapat számára valóban releváns legyen, mindig cégre szabjuk, egyedivé tesszük a képzési programunkat.

Természetesen a komplett képzés változatlan formában való megtartásának sincs akadálya, de úgy véljük igazán hatékony akkor lesz a fejlesztés, ha az valóban a vállalati ügyfél-vevőszolgálati csoport feladatával kapcsolatos.

CALL CENTER képzés vázlata

A telefonos ügyfélszolgálat sajátosságai

 • Az ügyfél-elégedettség jelentősége
 • A külső és belső ügyfelek bánásmódjának eltérő sajátosságai
 • A Call/Contact Center technológia alkalmazása
 • A telefonos ügyfélkapcsolat sajátosságai
  • Ügyfélszolgálat
  • Telemarketing
  • Telesales

A telefonos kommunikáció sajátosságai

 • Az ügyfélkezelés folyamata és sajátosságai a különböző csatornákon
 • A kommunikáció megértésében szerepet játszó csatornák
 • A telefonos kommunikáció sajátosságai
   • Bejövő híváskezelés:
  • Ügyintézés és kommunikáció telefonon
  • Panasz-reklamációkezelés
  • Kintlévőség kezelés
  •  Írásbeli kommunikációs sajátosságai
  •  Írásbeli csatornák sajátosságai: Email kezelés; Chat; Közösségi média
   • Kiimenő híváskezelés
  • A telefonos beszélgetés aktív vezetése
  • Marketing kampányok
  •  Sales kampányok
  • A kérdezéstechnika tudatos alkalmazása
 •  Az aktív hallgatás szerepe
 • Szituáció-elutasítás kezelés
 • A kritikus helyzetek kezelése

Az ügyintéző is ember

 • A személyiség szerepe az ügyfélkapcsolati munkában
 • Az empátia jelentősége
 • Az „én-védelem” helyes alkalmazása
 • Stressz tűrés, feszültségek levezetése

Vezetői/Supervisori feladatok

 • Munkatársak vezetése: vezetői feladatok
 • Minőségbiztosítás: beszélgetések visszahallgatása, értékelése
 • Munkaszervezés
 • Kimenő kampányok felépítése
 • Scriptírás
 • Statisztikák (SLA)
 • Motiváció
 • Kiválasztás és betanítás
 • Karrier

Elképzelhető az is, hogy külön csak vezetőnek tartunk képzést, akár egy főnek is, amely ebben az esetben már inkább coaching lesz. A földrajzi akadályokat videós kommunikációval át tudjuk hidalni, nagyon jól működő képzéseket tartottunk így is Supervisoroknak, Home Officeban dolgozó munkatársaknak is. Megrendelés után szívesen kidolgozzuk és kivitelezzük is a telefonos kommunikációs képzés programját, keressen bennünket bizalommal!

Olvass el kapcsolódó oldalainkat is a Call Center HR fejlesztés terültéről!

Keressen bizalommal bennünket, írjon nekünk a Kapcsolati oldalon!

 

Önmegismerés

„A felébredés egyetlen módja, hogy először tudatosuljon bennünk: bizonyos dolgokat automatikusan csinálunk.
Észre kell vennünk az automatikus szokásmintázatainkat, amelyek a szívünkből-lelkünkből jövő válaszreakciókat helyettesítik.”

Feldmár András

Az önismeret nem cél, hanem lehetőség

Amikor tréninget, képzést tartunk, mindig meglepődnek a résztvevők, hogy a magánéletbeli és a munkahelyi viselkedésünk között nincs is olyan nagy különbség, ha igazán, őszintén akarunk élni.

Szerepeink eltérőek, így eltérően kell reagálnunk az adott helyzetben, de csak a szerepek mások, amiből a szerep táplálkozik, azok mi vagyunk önnön magunk. Egy-egy gyakorlat kapcsán az derül ki, hogy valójában az elvárásainkat fogalmazzuk meg sokszor, és sokkal inkább, mint a szükségleteinket, kéréseinket, és pont azért, mert azt nem is nagyon tudjuk, hogy kell(ene) megtenni. Az ügyfélkiszolgálás kapcsán felmerül a jogos kérdés, hogy hogyan kezelje az ügyintéző egy-egy ingerült ügyféllel folytatott sikeres beszélgetés lezárása után a zaklatottságát, amig "lenyugszik". De az a szituáció is felmerül a gyakorlatok során, hogy a kolléga „beszólását” hogyan kezelje a másik, vagy éppen az lenne- jobb, ha nem is venne róla tudomást?  A dilemmákkal igen hamar megérkezünk oda, hogy ez „otthon is így van”, ezt „máskor is így csinálom”.  Innen pedig adódik a kérdés, hogy vajon, akkor hogyan is "működöm"?

Önismereti teszteket is felveszünk a fejlesztő tréningekhez - és a coachinghoz is -, amelyek egyesek számára örömteliek, kíváncsisággal tekintetek rá, míg másoknál már a „teszt” szó is szorongást vált ki. Van, aki vitatkozik a kérdésekkel, vagy problémásnak tartja, hogy választania kell, mert nem érzi magára vonatkozónak. Van, aki megpróbálja kitalálni, hogy mi az „elvárás” és akkor „úgy” válaszol. Mind-mind olyan reakció, amely azt bizonyítja, hogy önmagunk megismerése nem egyértelműen pozitív, inkább félelmetes, vagy legalábbis, meglehetősen „bizonytalan” kimenetelű, mert nem tudjuk, hogy majd amit "meglátunk", vagy megtudunk magunkról, azzal vajon mit tudunk tenni. Mondhatjuk úgy is, nem vagyunk hozzá szokva, hogy önismerettel foglalkozzunk - és ez nem túl jó.

Ez a kapcsolati eszköztelenség akkor látszik a legjobban, amikor énvédelmünk érdekében „önkéntelenül” – zsigerből - alkalmazzuk az elhárító mechanizmusokat. Talán azért a legnehezebb önmagunk megismerése, mert be kellene látnunk először azt, hogy kapcsolatainkban vagyunk, akik vagyunk. Ide nem fér bele az álca, a maszk, az automatikusan adott válsz, a kívül maradás, mert ezek nem segítők, hanem rombolók, kapcsolati rombolók. De, hogy ezeket felismerjük, hogy tenni tudjunk ellene, hogy működtessük kapcsolatainkat, ahhoz azt a tényt kell elfogadnunk, hogy az önismeret arra lehetőség, hogy sikeresebbé tegyük kapcsolataikat. Ha ezt elfogadtuk, már csak bátorság kell ahhoz, hogy megtegyük a lépéseket önmegismerésünk érdekében.

Feldmár András szavaival élve, ha „nem ébredünk fel”, azaz nem próbáljuk meg magunkat kívülről látni, akkor nem igazán fogjuk megérteni, hogy amit teszünk, az miért nem hozza meg a kívánt eredményt a kapcsolatainkban.

Az érzelmi intelligencia

Az intelligencia összetett képesség, többféle intelligencia létezik, amelyek részletes tesztekkel ki is mutathatók, ilyen pl. a logikai, matematikai intelligencia, verbális/nyelvi intelligencia, a vizuális/térbeli intelligencia, testi/kinesztétikus intelligencia, interperszonális intelligencia, intraperszonális intelligencia, zenei/ritmus intelligencia.

Az intelligencia az értelmi működés fokmérője, elsősorban az egyénnek új körülményekhez való alkalmazkodó képessége mutatkozik meg benne, amely összefügg az előzőleg szerzett tapasztalatok alkalmazásával, a helyzet mozzanatainak figyelembevételével és a gondolkodó képességgel. Meghatározza az általános és speciális képességek függvényében megjelenő teljesítményt, és mint ilyen, felnőtt korban kisebb mértékben fejleszthető. Fontos kiemelni, hogy nem azonos tények, ismeretek birtoklásával, a lexikális tudással, de mutatja, hogy milyen mértékben vagyunk képesek alkalmazni tudásunkat.

Az EQ, érzelmi (emocionális) intelligencia azonban az egyén önmagához, más személyekhez, a közösséghez való viszonyát, tevékenységével összefüggő motiváltságát jellemző személyes tényezőket tartalmazza (illetve tárja fel). Az EQ számos képesség és kompetencia együttese, melyek meghatározzák a viselkedést, személyes stílust, kisugárzást, az érzelmi kompetencia (EK) pedig egyedileg elsajátított az egyéni életéhez (személyiségéhez), ezen belül a saját szakmai kvalitásához szükséges érzelmi készségeket és képességet jelenti, és amely felnőttkorban is kiválóan fejleszthető!

Érzelmeink szerepe a tevékenységeink során

Életünk során a szükségleteink kielégítését, az érdeklődésünk keletkezését majd stabillá válását könnyítik, vagy éppen nehezítik az érzelmeink, hiszen nem mindegy, hogy az érzelmeinket, mint erőforrásainkat, hogyan is használjuk fel, és azok hogyan hatnak ránk (és mi erre hogyan reagálunk, és így tovább).

Az EQ az emberi kapcsolatok fejlettségében játszik meghatározó szerepet. Az érzelmi intelligencia az empátiás képességen alapul, a másik érzelmeinek felismerésén, gondolkodásának, viselkedésének - ítélkezés-mentes - tudatosításával. Ennek alapján látható, hogy az EQ számos képesség és kompetencia együttese, melyek meghatározzák a viselkedést, személyes stílust, kisugárzást. Azaz az EQ-ra szükség van az önmagunk, mások, csoportok érzelmeinek kezelése, irányítása terén. Az EQ szerepe a társas érintkezés terén, az emberi kapcsolatokban nyilvánul meg, és éppen ezért az önismeret, az érzelmi kompetencia fejlesztése mindenki számára csak hasznos önfejlődés lehet!  

Hogyan fejleszthetjük az érzelmi kompetenciánkat?

Mind a csoportos fejlesztés, mind az egyszemélyes fejlesztési helyzet – coaching – alkalmas módszer az önmegismeréshez. A „tükörtartás” mindkét esetben a szakember feladata. Önismereti trénerként – és gyógypedagógusként -, sok embernek nyújtottam támogatást sokféle magán és munkahelyi kritikus élethelyzetében való megküzdéséhez.  

Vannak, akik évek óta visszatérő „vendégeim” – ügyfeleim -, mert mindig van haladás, de az újabb helyzetek újabb kérdéseket vetnek fel, amelyeket ma már inkább mega karnak érteni, hogy jól reagáljanak, mert tudják, hogy, csak azért, mert nem reagáltak jól, vagy bizonytalanok, nincs minden „veszve”.

Az a tapasztalatom, hogy vannak életszakaszok, amikor különösen fontos egy külső szakember támogató, szakértő megnyilvánulása, hogy az önmagához való „visszataláláshoz” erőt tudjon meríteni önmagából, az önbecsülését úgy tudja „visszaállítani”, hogy abból valóban erőt meríthessen hosszabb távon is, mert tisztában van az erősségeivel, de a hibáival is! Ennek érdekében tesztekkel is dolgozunk, illetve olyan beszélgetés sorozatot folytatunk, amely az adott életcél eléréséhez támogatást tud nyújtani. A hangilat mindig barátságos, hiszen bizalom nélkül nincs együttműködés.

Bátran olvassa el kapcsolódó oldalainkat a tréning és coaching tevékenységünkről is! Korábbi önsimeretről szólól előadásaink prezentációját ide kattintva megtekintheti.   

Írjon nekünk Kapcsolati oldalunkon!

Árképzési irányelveink

„Nem a kapcsolattal érjük el a jó eredményt, hanem az eredmények alapozzák meg a jó kapcsolatot."
Luca di Montezemolo

Minden cég, vállalkozás más és más, így az igénybevett szolgáltatásaink is mindenkor ennek megfelelően  igazodnak. Amiben azonban az általunk elvégzett munka minden cégnél, vállalkozásnál azonos: az a minősége.  

Fontos számunkra, hogy megbízóink céljaival azonosuljunk, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az előkészítésre, igyekszünk minél jobban megismerni partnereink tevékenységét. Minden esetben a megismert körülmények, elvárások alapján készítjük el az ajánlatunkat, amely részletesen tartalmazza a probléma megoldására, a  fejlesztésre ajánlott módszertanunkat.

ALITERA megoldások

Az „aliter” latin eredetű szó, a jelentése másképpen, – így a nevünkben is vállalt hitvallásunknak megfelelően –, létrehoztuk Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központunkat és kidolgoztuk a vállalati ügyfélkapcsolatok teljes folyamatának támogatására fejlesztési programunkat.

 Tréning, coaching, képzések

 • Ügyfélkapcsolati ismeretek, képességek, készségek fejlesztése tréning és coaching módszerrel
 • Vezetői készségek fejlesztése tréning és coaching módszerrel
 • Nyílt ügyfélkapcsolati képzések: tanfolyam és workshop

Kiválasztás

 • Munkatársak kiválasztása tesztekkel: dinamikus kiválasztás a KKV számára, a teljes folyamat átlátható, kilépési pontokkal.  

Tanácsadás

 • Tanácsadásunk során a megbízó vállalat ügyfélkiszolgálás minőségi követelményeinek elérése érdekében az ügyfélkapcsolat hatékonyságát befolyásoló/akadályozó technikai és humán erőforrás problémákat feltárjuk, és a feltárt problémák megoldásához gyakorlati javaslatokat teszünk, adott esetben a gyakorlati megoldás kivitelezésében is részt veszünk.  (Pl. tréning, coaching, képzés, piackutatás, elégedettségi mérés, stb.)
 • A felmérés (audit) keretén belül a vállalat aktuális ügyfélkapcsolati szintjéről készítünk állapotfelmérést az aktuálisan használt marketingkommunikációs és ügyfélkapcsolati csatornák, folyamatok, a humán erőforrás és a vevőszerzési koncepció mentén. Az aktuális ügyfélkapcsolat-kiszolgálás hatékonyságáról készített átfogó elemzésünkben, az erősségek megtartása mellett a fejlesztésre konkrét cselekvési is tervet készítünk, akár megvalósítási tervvel együt

Call Center HR fejlesztés

 • Speciális támogatás
  • Scriptírás betanítással
  • Minőségbiztosítás telefonos ügyfélszolgálatok számára: beszélgetések visszahallgatása, értékelése, motivációs tréning, képzési terv készítése és a tréning, képzés biztosítása.
  • Call Center szakmai tanácsadás - VCC -, mentorálás
  • Ügyfél elégedettségi mérés
 • Call Center képzés
  • Ügyfélszolgálati képzés
  • Ügyfélkezelési tréning
  • Call Center vezetői tréning

Büszkék vagyunk az általunk elvégzett munkára, és minden sikeresen elvégzett megbízásunk növeli sikeres barátaink, jó ismerőseink körét. Tekintse meg Referenciáinkat is.

Számunkra a végső cél nem csak az együttműködés elnyerése, hanem a kölcsönös megelégedés, és a siker közös öröme, mert a hosszútávú kapcsolatainkat mi ezekre az értékekre építjük.

Kérdezzen tőlünk bátra, írjon nekünk a Kapcsolati oldalunkon!

 

További cikkek...